Ewei100新零售分销商城系统报价单全场景智能营销解决方案,构建共赢电商生态

标准版
专业版
尊享版
商城基础功能
店铺装修                

             

                              

                             

商品管理                

                             

                              

                             

订单管理                

                             

                              

                              

会员管理                

                           

            

              

数据分析                 

                             

        

                    

财务管理                 

                     

                

        

店铺设置                 

   

商城销售渠道
微信公众号                

               

               

               

微信小程序                

               

               

               

H5渠道                

               

               

               

原生APP                
需单独购买
需单独购买
需单独购买
今日头条小程序即将上线                

               

               

               

抖音小程序即将上线                

               

               

               

百度小程序                 

               

               

               

支付宝小程序即将上线                

               

               

               

QQ小程序即将上线                

               

               

               

PC                

               

               

               

商城营销插件
营销概览                
               
               
               
活动管理                
               
               
               
优惠券                
               
               
               
群体管理                
               
               
               
多人拼团                
               
               
               
限时秒杀                
               
               
               
满额立减                
               
               
               
积分抵扣                
               
               
               
折扣                
               
               
               
包邮                
               
               
               
积分签到                
               
               
               
积分抽奖                
               
               
               
砍价                
               
               
               
新人礼                
                   
               
               
消费奖励                
                   
               
               
邀请奖励                
                   
               
               
充值奖励                
                   
               
               
定金膨胀                
               
               
               
打包一口价                
               
               
               
裂变优惠券                
               
               
               
赠品                
               
               
               
幸运大抽奖                
               
                   
               
消费返现                
               
               
               
社群接龙                
               
               
               
收费券包                
               
               
               
第N件,打N折                
               
               
               
商城应用插件
商品助手                
               
               
               
计次时商品                
               
               
               
视频号                
               
               
               
当面付                
               
               
               
商品导入                
               
               
               
小程序外链生成器                
               
               
               
系统表单                
               
               
               
自定义表单                
               
               
               
海报                
               
               
               
消息通知                
               
               
               
快递助手                
               
               
               
小票打印                
               
               
               
易维核销                
               
               
               
评价助手                
               
               
               
好物圈                
                       
               
               
商品同步                
                   
               
               
主图水印                
                   
               
               
小程序直播                
                   
               
               
网店管家                
               
               
               
分销员                
               
               
               
兑换中心                
               
               
               
买家秀                
               
               
               
电子卡密                
               
               
               
积分商城                
               
                       
               
朋友圈素材                
               
                   
               
快速购买                
               
                   
               
付费会员卡                
               
               
               
代客下单                
               
               
               
区域代理                
               
               
               
周期购                
               
               
               
视频带货                
               
               
               
知识付费                
               
               
               
酒店预订                
               
               
               
全民股东                
               
               
               
多门店                
               
               
               
收银台                
               
               
               
多商户                
               
               
               
批发商品                
               
               
               
预约到店                
               
               
               
易维速送                
               
               
               
资产转赠                
                   
                   
                   
代理小店                
                       
                       
                       
运营笔记                
                           
                           
                           
社区团购                
                               
                               
                               
直播带货                
                                   
                                   
                                   
店铺&相关权益
账号权限                                        
10个
30个
无限制
赠送短信                                        
100条
300条
1000条
存储容量                                        
500G
1000G
1500G
商品数量                                        
5千个
1万个
无限制
在线客服                                        
客服座席:5个
客服座席:10个
客服座席:30个
安全保障
全站Https加密访问